ZDOLNOŚĆ DO NAUKI

Tak przeto Anna Sullivan, naiwna i serdeczna, postępo­wała prawidłowo jako wychowawczyni i wyciągała prawidłowe etologicznie wnioski z osiąganych rezul­tatów. Są w jej książce uwagi o tym, jak dziecko uczy się języka, bardzo bliskie naszym wyobrażeniom o tak zwanych wrodzonych dyspozycjach do nauki, które badali Eibl-Eibesfeldt, Garcia i inni. Pisze ona np.: „Dziecko przychodzi na świat ze zdolnością do nauki i uczy się samo z siebie pod warunkiem, że mu nie brak niezbędnych podniet zewnętrznych.” W innym miejscu zauważa o Helence: „Ona się uczy, ponieważ nie może się nie uczyć, zupełnie tak samo jak ptak uczy się fruwać” — otóż ta zdolność u ptaka też jest przyrodzona!

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.