ZADZIWIAJĄCA PRĘDKOŚĆ

Zadziwiająca prędkość, z jaką rozwinęło się u He­lenki Keller myślenie pojęciowe, dowodzi przede wszystkim, że nie była to jakby dobudowa czegoś bra­kującego, lecz uaktywnienie czegoś już istniejącego, co tylko czekało na aktywację. Od razu, w dniu rozpo­częcia nauki, dziecko przekazuje sensownie z powro­tem wskazany mu symbol. Dwa tygodnie później He­lenka próbuje, literując, porozumieć się z psem, po następnych jedenastu dniach dysponuje już trzydzie­stoma literowanymi symbolami, z których cztery uzy­skała dzięki czynnemu wypytywaniu, w pięć dni póź­niej pojmuje nagle różnicę pomiędzy rzeczownikiem i czasownikiem i wie już, że każda rzecz i każde dzia­łanie „nazywa się”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.