ŻADEN PROGRAM SZKOLNY

Tego żaden dobry program szkolny w szczegółach nie precyzuje. W umiejętnym, zindywidualizowanym (czyli dostosowanym do zróż­nicowanych możliwości rozwojowych poszczególnych uczniów) dobo­rze treści i w równie zindywidualizowanym sposobie ich realizacji wyrażają się rzeczywiste kompetencje nauczyciela. Czego więc dotyczy jego odpowiedzialność?Można by powiedzieć, że w zakresie kształcenia ogólnego nauczy­ciel jest odpowiedzialny za optymalizację rozwoju swoich uczniów, przede wszystkim za dobór i realizację środków służących temu celowi. Jest to określenie bardzo ogólne, aczkolwiek wydaje się, że charakteryzuje ono trafnie istotę oddziaływań pedagogicznych. Od­notujmy jednak, że podobnie można by określić także rolę i od­powiedzialność rodziców. Nie sprecyzowaliśmy więc specyfiki zadań zawodowego nauczyciela.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.