ZACHĘCENIE BADACZA

Słuszność” należy tu rozumieć w duchu tej oto definicji prawdy, którą w jednej z naszych dyskusji sformułował ojciec Adalbert Mantini: „Praw­da jest to taki błąd, który najlepiej, jak się okazuje, przygotowuje następny, trochę mniejszy.”Bez tego rodzaju nadziei nic by właściwie nie za­chęcało badacza do inicjowania nowego projektu przez nową hipotezę. Hipotezę taką zakłada się jako pod­stawę i jest to rzeczywiście trafne określenie, gdyż przecież to, co uważamy za prawdziwe, kładziemy jak kamień węgielny u podstawy rosnącej w górę kon­strukcji, która przetrwać może jedynie wtedy, gdy podstawa zdolna ją będzie udźwignąć. Im wyższą wznosimy konstrukcję, im więcej wkładamy w nią pracy, tym większe musi być zaufanie, jakie pokłada­my w fundamencie. Ale też tym więcej odwagi i zwłaszcza tym więcej woli pracy będzie trzeba, gdy zajdzie konieczność decyzji, by konstrukcję wyburzyć bez reszty i wznosić od nowa. Zawsze jednak przyrodoznawca winien być zasadniczo gotów do takiej ofiary.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.