WYŻSZE ZRÓŻNICOWANIE

Wspomniałem już, że wyższe zróżnicowanie zrytualizowanego, emitującego sygnał sposobu poruszania się oznacza jego odszczepianie od niezrytualizowanego wzoru, który pozostaje niezmieniony. Dlatego każdej wyższej rytualizacji towarzyszy powstanie nowej koordynacji dziedzicznej. Powo­duje ona, równie w tym autonomiczna jak każdy inny ruch instynktowy, zachowanie apetencyjne specyficz­nie na nią skierowane, innymi słowy, dokonanie no­wej ceremonii staje się potrzebą zwierzęcia. Tak np. dla gęsi szarej potrzebą jest odprawienie ce­remonii tzw. krzyku triumfalnego — jest to silna motywacja, która w sposób bardzo istotny określa strukturę grupową u tych ptaków. Tworzy ona moc­ny związek, który trzyma razem małżonków z jednej pary i członków jednej rodziny. Nie jest tylko, żeby tak rzec, „wyrazem” tych więzi — jest wobec nich siłą sprawczą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.