WYNOSZENIE ZACHOWAŃ Z DOMU

Jeśli mówimy o społecznym zróżnicowaniu odpowiedzialności to mamy na uwadze przede wszystkim role stałe. Stwierdziliśmy, że’ za dzieci odpowiadają zarówno rodzice, jak i nauczyciele, a zróżnicowa­ny zakres ich odpowiedzialności wynika z odmiennych ról W czym wyrażają się różnice?Ogólnie można by powiedzieć, że za to, co dzieje się w domu ponoszą odpowiedzialność rodzice, za to zaś, co dzieje się w szkole nauczyciele. Jest to jednak rozgraniczenie bardzo powierzchowne i uproszczone, ponadto dom i szkoła to nie jedyne tereny działania dzieci. Zachowanie młodego (i nie tylko młodego) człowieka – nieza­leżnie od miejsca, w jakim występuje — w dużym stopniu jest wyznaczone tym, kim on jest jako podmiot i kim się staje. Na to zaś wpływają (mogą i powinni — z racji pełnionych ról — wpływać) zarowno rodzice, jak i nauczyciele.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.