WSZYSTKIE PODOBIEŃSTWA

Uważała ona wszystkie podobieństwa za uwarunkowane homolo- giami i nieraz dochodziła wskutek tego do zupełnie błędnych wniosków. „Teoria kręgów kulturowych” nie uznawała żadnych konwergencji. Po drugie, jak już zaznaczono na s. 293, bywa, że cały zespół cech jakiejś kultury zostanie, dzięki możności dziedziczenia wła­ściwości nabytych, przeniesiony na inną, jako prze­szczep w rozumieniu Valery’ego. Po trzecie wreszcie, kultury mogą się zmieszać, dając ponownie dość jed­norodną całość, nawet wówczas, gdy przebyły już nie­zależnie jedna od drugiej całkiem pokaźny szmat dro­gi dziejowej. Kultury można więc „bastardyzować” łatwiej niż gatunki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.