WRODZONE NORMY ZACHOWANIA

Wrodzone nor­my zachowania ludzkiego odgrywają najprawdopodob­niej szczególnie ważną rolę w ustrukturowieniu spo­łeczności ludzkiej. Antropolodzy Lionel Tiger i Robin Fox podjęli z powodzeniem próbę ustalenia ogólnej „biogramatyki” ludzkich zachowań społecznych, po­sługując się podobnymi pytaniami i metodą, jak Eibl- -Eibesfeldt i grupa Chomsky’ego. Ich książka The Im­perial Animal (Zwierzę władcze) jest genialnie po­myślana i jej zasadnicze tezy, mimo że niezwykle śmiałe, są absolutnie przekonywające.Wspólna wszystkim programom zachowań, które mają za fundament dziedzictwo genetyczne, jest ich oporność wobec modyfikujących wpływów, jakie wywiera kultura ludzka. Wysoce zróżnicowane zespo­ły sposobów zachowania, których istnienie wykazano ponad wątpliwość z tak rozmaitych stron, są właściwe wszystkim ludziom wszystkich kultur w nieodmiennie tej samej formie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.