WPŁYW NA WYCHOWANKA

Wychowawca (nauczyciel) wpływa na wychowanka (ucznia), wyzwalając w jego zachowaniu zmiany, które w okresie początkowym stanowią jedynie środek do osiągnięcia rzeczywistego celu w postaci trwałych zmian, niezależnych od zewnętrznej kontroli. Odnosi się to szczególnie (aczkolwiek nie wyłącznie) do sfery wychowania, gdy zmiany dotyczą osobowości. W sferze nauczania, gdy chodzi o wiedzę i umiejętności, czynnik niezależności od zewnętrznej kontroli odgrywa mniejszą rolę, aczkolwiek także nie jest bez znaczenia. W ocenie efektywności nauczania — poza samym przyswojeniem wiedzy i umiejętności, wyrażającym się w możliwości ich szkolnego reprodukowania uwzględnia się (powinno się uwzględniać) zastosowania, jakie zachodzą (mogą zachodzić) w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.