WOBEC ISTNIENIA

Wobec istnienia, w zasadzie, możliwości mieszania się kultur, trzeba spytać, wskutek czego właśnie zdo­łały się one w tak znacznej mierze utrzymać w „czy­stości”, jak to rzeczywiście było dotąd w dziejach i jak po części jest nadal. W podrozdziale o rytualizacji trzeba nam jeszcze będzie powrócić do tego, że już w rozwoju najszczuplejszych „subkultur” czy też „grup etnicznych” przekazywane tradycją odrębne ce­chy zachowania stają się symbolami statusu. Obyczaje, maniery własnej grupy odczuwane są jako „ogła­dzone”, natomiast wszystkie inne, z obyczajami i ma­nierami obiektywnie równowartościowych grup kon­kurencyjnych włącznie, jako nieokrzesane i to w sto­pniu ściśle wyznaczonym podobieństwami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.