WEWNĄTRZGATUNKOWA RYWALIZACJA

Takiemu wła­śnie ciśnieniu, które pod niejednym względem podob­ne jest wewnątrzgatunkowej rywalizacji u zwierząt, poddana jest dzisiaj ludzkość. Granice pomiędzy kul­turami stają się nieostre i zanikają, grupy etniczne w całym świecie stapiają się oto w jedną jedyną ogól­noludzką kulturę. Na pierwszy rzut oka proces ten wydać się może pożądany, gdyż przyczynia się do osłabienia nienawiści między nacjami. Ale upodobnie­nie wszystkich narodów ma nadto inny jeszcze, ni­szczycielski skutek: przez to, że wszyscy ludzie wszy­stkich kultur walczą tą samą bronią, konkurują uży­wając tej samej techniki i chcą się bogacić kosztem drugich na tej samej światowej giełdzie, selekcja międzykulturowa przestaje być twór­cza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.