WCZESNE POZNANIE MOŻLIWOŚCI

Na czym powinna więc polegać optymalizacja rozwoju w stymula­cji pedagogicznej?Chodzi o wybór drogi najlepszej i konsekwentną realizację w od­działywaniach.Przede wszystkim jest ważne wczesne poznanie możliwości roz­wojowych dziecka. Nie wystarcza jednak stwierdzenie, że są one duże bądz małe, nie wystarcza również ogólne bardziej precyzyjne okreś­lenie ich stopnia. Jest potrzebne poznanie zróżnicowania, jakie występuje między poszczególnymi dziedzinami. Orientacja w tym, które możliwości jednostki — w zestawieniu z ogólnym poziomem jej zdolności są małe, a które duże, okazuje się niezbędna w decyzjach dotyczących stymulacji.Słuszny postulat wszechstronności powinien sprawić, ?ę stymulacja mająca za cel optymalizację rozwoju jednostki prowadzi do zlik­widowania jej słabych stron.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.