WAŻNY PROCES

Jest to proces niezwykle ważny i występujący u człowieka (a także u zwierząt) zupełnie powszechnie.Prowadzi on do zmian w za­chowaniu jednostki, zmian opartych na jej indywidualnym doświad­czeniu.Zmiany pojawiające się w zachowaniu mogą mieć dwojakie uwarunkowanie. Jednym jest doświadczenie gatunkowe, drugim doświadczenie indywidualne.Przez doświadczenie gatunkowe rozumie się. to, co działo się powszechnie w poprzednich pokoleniach, utrwaliło się w określonych strukturach (anatomicznych, czynnościowych) i jest przekazywane dziedzicznie. Dziecko rodzi się z określonym repertuarem odruchów bezwarunkowych. Pewne zmiany w jego zachowaniu, pojawiające się później, także mają uwarunkowanie dziedziczne — dokonując się w wyniku dojrzewania, są przekazywane biologicznie z pokolenia na pokolenie i nie zależą od indywidualnego doświadczenia jednostki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.