WARTOŚĆ EMOCJONALNA

Wartość emocjonalna przydawana w ten sposób wszystkim właściwym dla grupy rytualizacjom i, równolegle, de­precjacja uczuciowa wszystkich nie przysługujących własnej grupie cech zachowania, nie tylko zwiększa wewnętrzną spoistość grupy, lecz także przyczynia się do jej izolacji od innych i tym samym do niezależ­ności jej dalszego rozwoju kulturowego. Ma to analo­giczne skutki jak izolacja geograficzna dla przemiany gatunków.Stosunkowo sztywne bariery, które wskutek omó­wionych właśnie procesów powstają pomiędzy dwoma rozwijającymi się dywergentnie zarodkami kulturo­wymi, cechują wszystkie kultury i są najwyraźniej nieodzowne dla osiągnięcia przez nie wyższych sta­diów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.