W TRAKCIE UCZENIA SIĘ

To, co czyni podmiot w trakcie uczenia się, ma chyba największe znaczenie dla uzyskiwanych przezeń efektów. Aktywność to nader zróżnicowana: czerpanie informacji z różnorodnych źródeł, organizowanie ich, wiązanie między sobą i z informacjami wcześniej przyswojonymi, powtarzanie, ćwiczenie w przypominaniu, wykorzystywanie przez różnorodne zastosowania, wychodzenie poza te dane, prowadzenie własnych badań, formułowa­nie hipotez i ich weryfikowanie, samodzielne rozwiązywanie pro­blemów.Poszczególne działania składające się na aktywność podmiotu mają określone znaczenie, przyczyniając się do późniejszego funkc­jonowania jednostki na takim lub innym poziomie (prostych za­chowań nawykowych, bardziej złożonych działań stereotypowych, działań twórczych).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.