W KLASYCZNEJ PRACY

Huxley opisał w swej klasycznej pracy o  perkozie dwuczubym (1914), jak samczyk starając się o samiczkę wyciąga z dna jeziora materiał do bu­dowy gniazda i trzymając go w dziobie wykonuje nad otwartym lustrem wody jednoznacznie rozpozna­walne ruchy budowy. Wyrażony językiem ludzkim sygnał ten znaczy: „Chodź, zbudujemy razem gniaz­do.”Julian Huxley już wtedy widział jasno, że również u człowieka zarodkiem wielu sposobów porozumie­wania się było symboliczne reprezentowanie określo­nych sposobów działania. Ponieważ syrabolizacja po­wstaje w przypadku człowieka nie w procesie filoge­netycznym, lecz kulturowo-historycznym, potrafi on nieraz tworzyć swobodnie symbole autentyczne. Nie­mniej analogia pomiędzy obu procesami oraz pomię­dzy funkcjami ich rezultatów sięga tak daleko, że wydaje się uprawnione mówić w obu przypadkach o    rytualizacji i działaniach zrytualizowanych, jak to przy pełnym rozeznaniu w tych sprawach zro­bił Huxley już w roku 1914.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.