W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA

Zwróćmy uwagę, jże początkowo wszystkie potrzeby dziecka są zaspokajane z udziałem rodziców. Tak jest również w zakresie potrzeb poznawczych. W zaspokajanie tych ostatnich włącza się, w momencie rozpoczynania przez dziecko realizacji obowiązku szkolnego (a wcześ­niej — w momencie wstąpienia do przedszkola), nauczyciel i stop­niowo jego udział w tym zakresie staje się (powinien stawać się) coraz większy. To jest domena jego działalności, w tym on się specjalizuje, zyskując kompetencje wyższe niż kompetencje rodziców. W dziedzinie kształcenia ogólnego nauczyciel czuwa (powinien czuwać) przede wszystkim nad tym, by zdobywana przez uczniów wiedza przyczyniła się do jak najpełniejszej realizacji ich możliwości rozwojowych. I na tym polega jego rola. Za to ponosi odpowiedzial­ność, w tym obszarze społeczeństwo ma wobec niego określone oczekiwania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.