UZBROJENIE

Wszystkie sztuki walki, z wyjątkiem karate, narodziły się w wyniku pieczoło­witego kultywowania tradycji militarnej. Najpierwotniejszą z nich było ken-jut- su (szermierka na miecze). Sztuka ta łączyła dwa elementy – śmiertelną powagę realnego zagrożenia i proces długotrwałego, żmudnego odkrywania ogólnych i technicznych podstaw walki. Mistrzowie miecza wypracowali zasady tak uni­wersalne dla walki wręcz, że dały się one później bez trudu wykorzystać w in­nych systemach. W ju-jitSu i aikido znajdują się te same postawy, sposoby prze­mieszczania, obroty i ruchy rąk, koncepcje ataku i obrony, ta sama teza, że o mi­strzostwie decyduje dokładność ruchów i dyscyplina psychiczna. Sztuka miecza wyrosła z bardzo złożonego podłoża społeczno-kulturowego, będącego wytworem praw ekonomicznych, specyfiki obszaru etnicznego, spec­jalnej interpretacji buddyzmu. Próba pobieżnej charakterystyki tych zagadnień zaciemni tylko obraz, zaś systematyczny wywód odbiegnie zbyt daleko od zasa­dniczego wątku rozważań. Warto jednak omówić, choćby pobieżnie, temat broni i zbroi, gdyż ma on bez­pośrednie znaczenie dla zrozumienia techniki walki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.