URYTUALNIENIE FILOGENETYCZNE

Do utrzymania niezmienności tradycji kulturowej przyczynia się bardzo istotnie ogromny zespół sposo­bów zachowania, które są całkiem różnie uwarunko­wane przyczynowo, ale zadziwiająco podobnie funkcjo­nują; ich omówienie należałoby po części do poprzed­niego podrozdziału. Jednakże te sposoby zachowań miewają jeszcze inne skutki, zaś ich rola w zachowa­niu zwierząt i ludzi jest tak ważna, że należy się im podrozdział odrębny. Chodzi o procesy tak zwanej rytualizacji. Zachodzi zdumiewająco daleko posunięta analogia pomiędzy ich filogenetycznym i kulturowo- -historycznym przebiegiem. Chcąc zbliżyć się do ich zrozumienia, najlepiej chyba będzie zacząć od rytuali­zacji filogenetycznych.Julian Huxley dokonał przed ponad pół wiekiem niesłychanie ważnego odkrycia, że porozumienie po­między zwierzętami tego samego gatunku, tzn. mó­wiąc przedmiotowo, koordynacja ich zachowania so­cjalnego dochodzi do skutku za sprawą sygnałów, które symbolizują całkiem określony sposób za­chowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.