UPRZYWILEJOWANIE I DALSZY ROZWÓJ

Uprzywile­jowane i w toku dalszego rozwoju nieproporcjonal­nie uwydatnione są wszystkie właściwości, które spra­wiają, że wykonanie odpowiedniego ruchu staje się sygnałem bardziej jednoznacznym i skuteczniejszym. Nieraz doliczyć tu jeszcze trzeba struktury cielesne, które zwiększają wartość ruchu jako sygnału. Ciśnie­niu selekcyjnemu, wywieranemu przez nową funkcję sygnalną danego sposobu ruchu, przeciwstawia się na­turalnie: ciśnienie pierwotnej efektywności tego spo­sobu w służbie utrzymania gatunku, dla której nie­bezpieczna jest każda zmiana. Ta przeszkoda w roz­woju sygnału odpada tylko, gdy chodzi o ruchy wy­stępujące jako niefunkcjonalne epifenomeny zacho­wania, np. ruchy przerzutowe, ruchy markujące inten­cję czy zjawiska wegetatywne. Znakomita większość ruchów ekspresyjnych wywodzi się z tych epifenomenów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.