UPROSZCZONY PRZYKŁAD

Niech klimat na północnym skraju obszaru zasiedlenia jakiegoś gatunku ssaków wywiera ciśnienie selekcyj­ne na rzecz grubszej sierści, natomiast na południo­wym skraju niech panują warunki przeciwne. Dopóki pomiędzy mieszkańcami z Północy i z Południa zacho­dzi nieskrępowana wymiana genów, rozwój morfolo­giczny gatunku będzie na pewno kompromisem pomię­dzy obu wymaganiami selekcyjnymi. Jeśli mieszkań­cy Północy zostaną oddzieleni od tych z Południa wskutek ograniczenia wymiany genów, to oba ciśnie­nia selekcyjne będą mogły doprowadzić, każde po swojej stronie, do pożądanego specjalnego przystoso­wania materiału dziedzicznego. Zgodnie z uzasadnioną opinią Ernsta Mayera pełne uformowanie się nowego gatunku jest zasadniczo możliwe jedynie w warun­kach izolacji, najczęściej geograficznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.