UNIKATOWE DOŚWIADCZENIE

Każdy nauczciel-wychowawca ma, podobnie jak uczeń-wychowanek, unikatowe, jemu tylko właściwe doświadczenie indywidualne, często bogate i utrwalone. Owo doświadczenie okazuje się nieobojętne w od­działywaniach. Jedne i te same treści programowe — zależnie od tego, kto (a w konsekwencji: jak) je realizuje — mogą mieć taki lub inny wpływ, znacząc wiele w życiu ucznia-wychowanka bądź nie znacząc prawie nic. Dodajmy, że oprócz pozytywnego, o różnym nasileniu, wpływu bądź jego braku cechy nauczyciela-wychowawcy mogą być powodem wpływu negatywnego.Podmiotowość nauczyciela sprawia, że z treści programowych coś bardziej, a coś mniej go interesuje, że w ramach nauczanego przed­miotu jego wiedza jest nierównomierna w poszczególnych dziedzinach, że ma on własne preferencje i zgodnie z nimi subiektywnie ocenia znaczenie tych lub innych treści, które składają się (bądź powinny wedle jego mniemań — składać się) na uczniowską wiedzę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.