TRZY OSIĄGNIĘCIA

Rytuałom filogenetycznego i kulturowo-historycznego pochodzenia wspólne są cztery istotne osiągnię­cia i one to nadają wytworom rytualizacji tak bez­spornie piętno analogii.Pierwszym i najstarszym z tych osiągnięć jest komunikacja.Drugie osiągnięcie, które przy rytualizacji filo­genetycznej wynikło prawdopodobnie z komunikacji, polega na tym, że niektórym sposobom zachowań ry- tualizacja wytyczyła określone tory. Zostały one „uję­te w tamy” w takim znaczeniu, w jakim rzeka pomię­dzy obramowaniami płynie w wyznaczonym jej kie­runku. Przy rytualizacji filogenetycznej dotyczy to zwłaszcza zachowania agresywnego, przy analogicz­nym procesie kulturowo-historycznym kierowanie te­go typu obejmuje wszystkie bez mała zachowania so­cjalne. Trzecie bardzo istotne osiągnięcie rytualizacji obu rodzajów polega na tym, że stwarza ona nowe motywacje, które ingerują aktywnie w układ działa­nia socjalnych sposobów zachowań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.