TRWAŁE WŁAŚCIWOŚCI UCZENIA SIĘ

Zwróćmy uwagę, że trwałe właściwości ucznia, jak jego inteligencja, wywierająca znaczny wpływ na efekty uczenia się, ulegają niewielkim zmianom, natomiast warunki, w jakich przebiega uczenie się, niemal dowolnie można kształtować. Znajomość ich i umiejętność stwarzania korzyst­nych sytuacji jest bardzo ważna w pracy nauczyciela. Na trwałe właściwości ucznia jego wpływ jest ograniczony. W krótkim czasie w niewielkim tylko stopniu można je radykalnie zmieniać; trzeba je w oddziaływaniach uwzględniać. Natomiast pożądane warunki nau­czyciel może i powinien stwarzać. W umiejętności tej (bądź jej braku) kryje się w znacznym stopniu tajemnica pedagogicznego sukcesu (lub niepowodzenia). Na uczenie się wpływa niemal wszystko, co dzieje się w czasie jego trwania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.