TREŚCI PROGRAMOWE

Zarówno dobór treści programowych, jak i sposób ich realizacji są powszechnie uważane za podstawowe elementy działań dydaktycznych nauczyciela; wpływają one bezpośrednio na wiedzę i umiejętności uczniów. Nie sposób jednak nie dostrzegać w tychże poczynaniach również elementów działań wychowawczych, aczkolwiek są one często mniej bezpośrednie i nie zawsze zamierzone. Toczy człowiek nauczy się analizować i oceniać prawidłowo różnorodne treści, nie pozostaje bez wpływu na jego system wartości i postawy, jakie zajmuje wobec świata siebie samego. A więc to, czego uczy się z historii, i to, jak to uczyni, wpływa na jego osobowość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.