TOŻSAMOŚĆ NORM ZACHOWANIA

Jest to fakt o wielkim znaczeniu, które zmierzyć potrafi tylko ten, kto wie, jak poza tym różnią się wszędzie w świecie obyczaje, dzieła ideały rozmaitych kultur — przypominam zacyto­wane wyżej słowa Hansa Freyera (s. 293—294).Tożsamość takich norm zachowania oznacza znacz­nie więcej niż tylko ich niezależność od wpły­wów kulturowych; oznacza ona zasadniczą na nie odporność nie do przezwyciężenia. Wobec sztywno­ści omawianych struktur zachowania, której dowodów nie brak, prawdopodobne się staje, że strukturom tym przypada jakaś niezbywalna funkcja wsporni­ków. Stanowią one rusztowanie, niejako szkielet na­szego zachowania społecznego, kulturowego i ducho­wego i przeto określają formę społeczności ludzkiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.