SZYBKA NAUKA

W kilka dni potem, kiedy poka­zują jej miot nowo narodzonych prosiąt, pyta: Did baby pig grow in egg? Where are many shells? (Czy prosiaczek wyrosnąć w jajku? Gdzie dużo skorupki?). Do końca lipca nauczyła się pisać szybko ołówkiem i posługuje się tą umiejętnością chcąc się porozumieć. Odkrywa w tym okresie pytajniki „dlaczego?” oraz „po co?” i teraz w swej żądzy wiedzy staje się wręcz natrętna. We wrześniu zaczyna prawidłowo używać zaimków i wkrótce potem pojawia się czasownik „być” — to be. Rodzajniki będzie jeszcze przez dłuż­szy czas uważać za niepotrzebne. We wrześniu 1888 opanowuje tryb przypuszczający, trybem zaś nierze­czywistym i trybem warunkowym posługuje się nie tylko prawidłowo, lecz z wyraźną predylekcją i w ogó­le stara się o składnię tak wyszukaną i elegancką, że u ośmioletniej dziewczynki robi to wrażenie prawie afektacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.