SZTYWNOŚĆ PRZEKAZANYCH STRUKTUR

Jednakże dobrem są one oczywiście tylko dopóty, dopóki, jak to już wyłożyłem (s. 320—321), pozostają w odpowiedniej równowadze z procesami wyburzania i zmiany struktur, zabezpieczającymi przystosowanie systemu w nieustannie się zmienia­jącej przestrzeni życiowej. O zaburzeniach tej równo­wagi będzie mowa obszernie w przygotowywanym tomie drugim.Wszystkie przekazane tradycją struktury wykazują sztywność nieodzowną dla ich funkcji jako wsporni­ków. Ponieważ czczona postać ojca, jako jedyna, któ­ra jest w stanie przekazywać tradycję, ze swej strony także czci swego ojca, więc ów dziadek, może już na­wet nie znany osobiście młodemu człowiekowi, wy­daje się bardziej jeszcze czcigodny. W ten sposób bę­dąca prawidłowością cześć dla przodków jest u czło­wieka zaprogramowana filogenetycznie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.