SZEROKIE ROZUMIENIE CZYNNIKÓW

Mówiąc o szeroko rozumianych czynnikach podmiotowych, zwra­caliśmy uwagę na ich wielość i zróżnicowanie oraz niejednakową rolę. To samo można powiedzieć o czynnikach sytuacyjnych. Mało z tego wszystkiego, co składa się na sytuację uczenia się, okazuje się cał­kowicie bez znaczenia. Nawet czysto zewnętrzne warunki, w jakich zachodzi uczenie się, nie są obojętne. Niektóre czynniki sytuacyjne wywierają niewielki wpływ, inne — znaczny. Są również takie, które mogą kompensować niekorzystny wpływ czynników podmiotowych, co można wykorzystywać w praktyce. Dobra orientacja w zakresie tych czynników i umiejętne posługiwanie się nimi mogą usprawnić przebieg i podwyższyć końcowe rezultaty uczenia się.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.