SUMA OPISANYCH CECH

Ono sprawia., że nie ma dwu osób jednakowych, nawet gdy — jak w przypadku bliźniąt jednojajowych — założenia dziedziczne są takie same. Tak jest zarówno w sferze poznawczo-wykonaniowej, jak i w sferze emocjonalno-motywacyjnej, postulat indywidualizowania oddziaływań pedagogicznych doty­czy więc w równej mierze nauczania i wychowania. Podmiotowość człowieka wyraża się ponadto w tym, że jest on niepowtarzalną jednością. Ucznia-wychowanka nie można scharak­teryzować adekwatnie poprzez sumę nawet bardzo dobrze opisanych cech jest niezbędne uwzględnienie swoistych ich zespołów, decydują­cych o niepowtarzalności jednostki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.