SUKCES PRZEDSIĘWZIĘCIA

Gdybym nie wiedział o sukcesie przedsięwzięcia i ktoś zapytał mnie, czy głuchy i ślepy człowiek może się taką metodą nauczyć czytać bezpośrednio, nie nauczywszy się wprzódy mówić, bez wa­hania odpowiedziałbym przecząco. Helenka jednak już pierwszego dnia nauki nie tylko powiązała sy­gnał myślowo z otrzymaniem pożądanego przedmiotu, lecz co więcej — i to niewiarygodnie więcej — motorycznie reprodukowała sygnał i przekazała z powro­tem! Oczywiście, nie doszła jeszcze do wyabstrahowa­nia liter zawartych w dotykowym zapisie, lecz reago­wała na łączną formę dotykowego ciągu bodźców, któ­rą następnie odtwarzała, w sposób wprawdzie niedo­skonały, ale jednak umożliwiający rozpoznanie. Samo wszak podjęcie takiej próby — to wprost nie do wiary!

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.