STRUKTURY MYŚLENIA LOGICZNEGO

Struktury myślenia lo­gicznego były bez wątpienia dane już przed językiem wyposażonym w składnię, ale tak samo nie ma wątpli­wości, że nigdy nie osiągnęłyby one współczesnego po­ziomu zróżnicowania, gdyby nie doszło do takiego wła­śnie oddziaływania wzajemnego myślenia i mówienia.Poza porównywaniem pokrewnych, tzn. pochodzących od tych samych przodków, form etolog ma jesz­cze do dyspozycji inny środek, aby odróżnić osobni­czo wyuczone, przekazane wzorce zachowań od wy­tworzonych filogenetycznie, wrodzonych: zwierzę do­świadczalne hoduje się od urodzenia lub wyklucia z jajka w warunkach sztucznych, pozbawiając je celo­wo określonych możliwości zdobywania informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.