ŚRODKI PROWADZĄCE DO CELÓW

Środki prowa­dzące do tych celów bywają różne. We wczesnych okresach rozwojowych oddziaływania mają głównie charakter okolicznościowy (różne sytuacje codziennego życia bywają okazją do ich stosowania), w okresach późniejszych stają się usystematyzowane.Początkowo obydwa rodzaje oddziaływań dokonują się głównie na terenie rodziny, później coraz większy wpływ na rozwój dziecka wywiera to, co dzieje się poza jego domem. W sferze wychowania wpływ rodziny pozostaje jednak zazwyczaj duży, zmniejsza się nato­miast wyraźnie jej udział w nauczaniu. Tę funkcję przejmuje szkoła i nauczanie staje się stopniowo coraz bardziej systematyczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.