SPRAWA OGROMNEJ WAGI

Sprawą ogromnej wagi okazuje się zgodność oddziaływań pedago­gicznych. Mają tu przede wszystkim znaczenie dom rodzinny i szkoła, jako tereny największych wpływów. Postuluje się daleko idącą współ­pracę. Gdy nie ma zgodności, z reguły powstają sytuacje konfli­ktowe, przyczyniające się nierzadko do zaburzeń rozwojowych. Dom rodzinny i szkoła to jednak nie jedyne tereny oddziaływań. Różnorod­ne, przygodne okoliczności dnia codziennego stwarzają okazje do kontaktów wywierających niekiedy znaczny wpływ na osobowość człowieka. Zdarza się, że takie kontakty burzą to, co zostało osiągnięte w drodze systematycznych oddziaływań, a także własnych wysiłków podmiotu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.