ROZLEGŁE STUDIA

Rozległe studia Wolfganga Wicklera i jego współ­pracowników wykazały, że więź, która u bardzo roz­maitych zwierząt-ssaków, ptaków, ryb i nawet skoru­piaków — łączy dwa osobniki w trwałe monogamiczne stadło wynika w większości wypadków z potrzeby od­prawiania jakiejś określonej ceremonii, co dla każ­dego z małżonków możliwe jest wskutek selektywno­ści jedynie przy udziale drugiego. Tylko z monogamiczną krewetką Hymenocera rzecz się ma inaczej. Parkę takich krewetek trzyma razem apetencja do sta­nów spoczynku w rozumieniu przyjętym przez Monikę Meyer-Holzapfel. Zgubiwszy samiczkę, samczyk nie spocznie ani na chwilę, myszkuje wszędzie w koło, szukając jej aż do skutku, wtedy zaś oboje pogrążają się w głębokim spokoju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.