ROLA PEDAGOGA

Określiliśmy jedynie (i to zaledwie wstępnie), na czym polega rola pedagoga, niezależnie od tego, kto ją spełnia: rodzic czy zawodowy nauczyciel. Różnice wyznaczające specyfikę każdej roli pedagogicznej (a więc i rodzica, i nauczyciela) dotyczą przede wszystkim zakresu i rodzaju stymulacji (chodzi o stosowane środki) oraz obszaru zakładanej (pożądanej) optymalizacji rozwoju. Chodzi o szczegółowe cele. Różnice wiążą się z odmiennością sytuacji zachodzących w domu rodzinnym i w szkole, z faktem, że w tych środowiskach są za­spokajane inne potrzeby młodych ludzi, z niejednakową dostępnością (a więc i możliwością stosowania) różnych środków, z niejednakowy­mi kompetencjami rodziców i nauczycieli, z niejednakową bliskością (siłą) ich więzi uczuciowych z dziećmi, z bardzo zróżnicowanym czasem trwania oddziaływań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.