PSYCHOLOGICZNY PUNKT WIDZENIA

Z psychologicznego punktu widzenia ważne jest stymulowanie (pobudzanie) rozwoju ucznia-wychowanka, po to, by rozwój ów przebiegał jak najpomyślniej. Chcemy, by stawał się on optymalny. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby uczeń-wychowanek jak najpełniej realizował — w wyniku oddziaływań pedagogicznych — swoje możliwości rozwojowe.A więc nie przyswojenie przez ucznia określonych treści, ale optymalizacja jego rozwoju jest celem oddziaływań nauczyciela. To zaś, jakie szczegółowe treści są do tego potrzebne, zależy od wielu okolicz­ności i nie może być z góry ustalone. Stąd postuluje się na przykład, by programy nauczania były jedynie ramowe, określały przede wszystkim cele. A za jedno z bardzo ważnych (i trudnych) zadań nauczyciela uważa się dobór odpowiednich środków (treści i sposobów ich realiza­cji).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.