PRZESZKADZAJĄCE POWODY

Jednym z powodów, które jak dotąd przeszkodziły i nadal jeszcze przeszkadzają w głębszym zrozumieniu zachowania ludzi, jest ideolo­gicznie zakorzeniona niechęć antropologii filozoficznej do wzięcia pod uwagę istnienia u człowieka wrodzo­nych struktur zachowania lub choćby tylko takiej możliwości.Rzecz jest tym bardziej fatalna, że dziedziczne nie­zmienniki zachowania ludzkiego odgrywają z pewno­ścią wielką rolę w patologii rozwoju kulturo­wego. Jest na przykład prawdopodobne, że następują­ce z reguły wymieranie kultur wysokich, co jako pier­wszy dostrzegł z całą jasnością Oswald Spengler, jest skutkiem zróżnicowania się prędkości, z jakimi rozwijają się zaprogramowane filogenetycznie i wyznaczane przez tradycję normy zachowań. Kulturowy rozwój człowieka odbiega od jego „natury”, i bywa, że duch, jak to zauważył Ludwik Klages, staje się przeciwni­kiem duszy. Pilnie jest nam potrzebna większa wiedza o wszystkich tych zjawiskach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.