PRZEJŚCIE FUNKCJI

Przechodzimy do drugiej funkcji zrytualizowanych sposobów zachowania się, polegającej na wy­tyczaniu określonych torów gatunkowo swoistym spo­sobom zachowań, zwłaszcza na zapobieganiu szkodli­wym dla utrzymania gatunku skutkom agresji we­wnątrzgatunkowej lub przynajmniej na ich łagodze­niu. Dowiedzieliśmy się poprzednio, że zmiany, któ­rym podlega określone działanie w służbie komunika­cji, mogą osłabić jego pierwotną skuteczność i że w większości wypadków jest to w interesie utrzymania gatunku niepożądane. Zachowanie bojowe w stosun­kach wewnątrzgatunkowych stanowi tu wyjątek w tym sensie, że właśnie pożądane jest osłabienie w mia­rę możliwości skutków, jakie przynosi ruch pierwotny, mianowicie uszkodzeń ciała u współplemieńców. U zdecydowanej większości zwierząt sposoby poru­szania się w walce wewnątrzgatunkowej wywodzą się z ruchów pożerania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.