PRZEJAW AKTYWNOŚCI

Przejawem aktywności podmiotu jest początkowo przede wszystkim zabawa, później — w ciągu wielu lat — zamierzone uczenie się, a następnie — praca zawodowa. Wymienione rodzaje aktywności wypełniają w kolejnych okresach życia wiele czasu i wyraźnie dominują. Każdy z nich z jednej strony wpływa na rozwój, z drugiej zaś w wyniku rozwoju — zmienia się i modyfikuje. Zwróćmy uwagę, że wszystkie zmiany rozwojowe, które wyrażaia się w zachowaniu jednostki, powstają w następstwie jej aktywności Zależnie od rodzaju zachowania stopień wpływu poprzedzającej je aktywności okazuje się jednak bardzo zróżnicowany. Są takie czynno­ści, w których ćwiczenie odgrywa niewielką rolę. Są to tzw. czynności filogenetyczne, które występują w podobnej postaci u wszystkich ludzi. Pojawiają się one u wszystkich osób mniej więcej w tym samym czasie, głównie w wyniku dojrzewania, i w niewielkiej mierze zależą od indywidualnego doświadczenia podmiotu. Ich przykładem może być chodzenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.