PODOBNY ZABIEG

Jak wynika z uwagi w dalszym ciągu tekstu Anny Sullivan, mała dyspono­wała wówczas dwoma gestami, którymi wyrażała chęć jedzenia i picia, sama jednak nie pojmowała żadnych, niezależnie od formy, komunikatów symbolicznych czy też językowych. Anna Sullivan rozpoczęła naukę od wypisywania dziewczynce na dłoni alfabetem pal­cowym nie tylko słów, lecz od razu całych zdań tak, jak naiwny wychowawca przemawia do dziecka o nie­uszkodzonym słuchu. W dwa dni po przybyciu na­uczycielka podarowała Helence lalkę — zdaje się, że podobną dziecko bawiło się już przedtem — i wypi­sała jej na dłoni litera po literze słowo doli (lalka). Podobny zabieg powtarzała odtąd z najrozmaitszymi przedmiotami nie posługując się żadnymi uproszczo­nymi piktogramami, lecz od początku normalnym pi­smem literowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.