PODMIOTOWOŚĆ NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY

Podmiotowość nauczyciela-wychowawcy jest kolejną cechą wspólną nauczania i wychowania. Można by ją charakteryzować podobnie jak podmiotowość ucznia-wychowanka.Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że oddziaływanie pedagogicz­ne, również jeśli chodzi o nadawcę, nigdy nie ma charakteru anonimo­wego. Zawsze jest ktoś, kto joddziałuje, a od tego, kim on jest, zależy w dużej mierze efekt oddziaływań. Wszak są nauczyciele-wychowawcy dobrzy i źli, ponadto w ramach każdej z tych kategorii różnią się bardzo między sobą. Różnice dotyczą wiedzy i umiejętności, zaan­gażowania, poglądów w różnorodnych dziedzinach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.