PODMIOTOWOŚĆ CZŁOWIEKA

Podmiotowość człowieka sprawia, że odczuwa on określone po­trzeby, do czegoś dąży, ma swoje życie wewnętrzne i niezbywalne prawo samostanowienia w różnych dziedzinach. Prawo to — aczkol­wiek przybiera różną postać w poszczególnych okresach życia jedno­stki — przysługuje również dzieciom.Podmiotowość ucznia-wychowanka sprawia, że chcąc optymalizo­wać jego rozwój, nie można nie brać pod uwagę całej sygnalizowanej złożoności jego natury, wieloaspektowości, a zarazem jedności każ­dego ludzkiego istnienia. Uczeń-wychowanek musi być dostrzegany w wielu wymiarach, a jednocześnie jako zintegrowana całość, której nie da się rozłożyć (nawet w myślach) na poszczególne elementy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.