PEWNE SPOSOBY

Jeśli okaże się, że pewne sposoby poruszania się i pewne normy zacho­wania społecznego są ogólnoludzkie, tzn., że można je odnaleźć w dokładnie takiej samej formie u wszystkich ludzi we wszystkich kulturach, wówczas wolno nam z graniczącym z pewnością prawdopodo­bieństwem przypuścić, że są one zaprogramowane fi­logenetycznie i dziedzicznie ustalone. Innymi słowy: skrajnie nieprawdopodobne jest, by normy zachowań zafiksowane wyłącznie przez tradycję mogły pozostać niezmienione po tak długich okresach czasu. Filoge­netyczne zaprogramowanie ludzkich sposobów zacho­wania zostało tym właśnie trybem wykazane z zaska­kującą zgodnością przez dwie dyscypliny na pozór od­ległe od siebie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.