OGÓLNY KIERUNEK OGRANICZENIA

Bez względu na to, co sobie antropolodzy-filozofowie myślą o „teoriopoznawczej monstrualności” zasa­dy przystosowania, jest nawet wielce prawdopodobne, że czynniki te decydowały we wczesnym okresie o po­spiesznym rozroście kresomózgowia.Ogólny kierunek wielkiego organicznego stawania się, prowadzący od niższego ku wyższemu, określany jest przez różnorodność ciśnienia selekcyjnego, przez rozmaitość wymagań stawianych organizmowi. Kie­dy wielorakość tę zastępuje ciśnienie selekcyjne jed­nostronne i nadmierne, jak we wspomnianym przy­kładzie konkurencji wewnątrzgatunkowej u zwierząt, wówczas ewolucja także odchyla się od kierunku, w którym tworzy to, co nowe i wyższe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.