ODDZIAŁYWANIE JEDNOSTKI

Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność za innych ludzi, to zwróćmy uwagę, że za co innego odpowiadają rodzice, za co innego nauczyciel. Różnice w zakresie ich odpowiedzialności wynikają z od­mienności ról, jakie osoby te pełnią w życiu. Dzieje się tak również wtedy, gdy przedmiotem ich oddziaływań są te same jednostki bądź grupy.To, za co ponosimy odpowiedzialność, jeśli chodzi o innych ludzi, zależy od pełnionych ról. Niektóre z nich są sprzężone z wykonywa­nym zawodem (za co innego ponosi odpowiedzialność, nawet w od­niesieniu do tego samego człowieka, lekarz, za co innego — nauczy­ciel), inne — z zajmowanym stanowiskiem (za co innego odpowiada dyrektor szkoły, za co innego — wychowawca klasy), jeszcze inne z aktualnie pełnioną funkcją, która nie musi mieć związku z zawodem bądź stanowiskiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.