NIEZALEŻNIE CO DOMINUJE

Podmiotowość nauczyciela-wychowawcy wyraża się m.in. w tym, że — niezależnie od formalnego programu — on sam czegoś chce, ma określone potrzeby i oczekiwania. Nie bez racji zwraca się uwagę, że nauczyciel-wychowawca stanowi najważniejsze ogniwo w systemie oświatowym. Tajemnica powodzenia pedagogicznego tkwi nie tyle w idealnych programach, ale w tym, kim są wychowawcy-nauczyciele. Podmiotowość nauczyciela-wychowawcy wyraża się wreszcie w tym, że nauczyciel jest zazwyczaj także wychowawcą, a wychowaw­ca — nauczycielem. Niezależnie od tego, co dominuje w działaniach pedagoga, czy to ze względu na stanowisko, jakie trwale zajmuje, czy też ze względu na okresowo wykonywane zadanie, jest on zawsze zarówno nauczycielem, jak i wychowawcą. Funkcji tych rozdzielić się nie da.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.