NIEROZŁĄCZNOŚĆ NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Zwróciliśmy uwagę, że nauczania i wychowania — mimo odmiennych celów cząstkowych i zróżnicowanych środków — w praktyce roz­dzielić się nie da. Na czym polega ów związek i w czym on się wyraża?Weźmy dla przykładu jakiekolwiek oddziaływanie dydaktyczne. Niechaj będzie nim nauczanie dowolnie wybranego przedmiotu, powiedzmy historii. Przede wszystkim sprawa doboru szczegółowych treści, co — w przypadku istnienia, jak postulowaliśmy, jedynie ramowych programów szkolnych — należy do nauczyciela. Treści można dobierać według różnorodnych kryteriów, respektując takie wartości, jak wszechstronność i obiektywność źródeł, rzetelność informacji, wielostronność interpretacji, która manifestuje się uwzglę­dnianiem różnorodnych punktów widzenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.