NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ

Konieczna jest stosunko­wa niezmienniczość tych struktur, aby w ogóle moż­na je było dziedziczyć z pokolenia na pokolenie i ku­mulować wiedzę na dłuższy czas. Łączna wiedza ja­kiejś kultury, zawarta we wszystkich jej obyczajach, zwyczajach, w metodach uprawy i procederach tech­nicznych, w gramatyce i słownictwie jej języka, nade wszystko zaś we „wiedzianej wiedzy” tego, co zwie się nauką, musi być przelana w struktury o stosun­kowo stałej formie, aby można ją było kumulować, przekazywać.Nie wolno jednak ani przez chwilę zapominać, żestruktura jest tylko przystosowaniem, nie zaś przy­stosowywaniem się; tylko wiedzą, nie zaś poznawa­niem. „Słowo zamiera już na piórze” — powiadał Goethe. „Myśl jak potok żaru, lawa! Lecz lawa zawsze sama zamyka się zwałem i myśl każda ginie zdła­wiona w pomyślanym” — powiadał Nietzsche.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.