NAUCZANIE PRZEDMIOTU

Wpływ ten jest często daleko większy od wpływu wynikającego z wysłuchania pogadanki na lekcji wychowaw­czej czy moralizatorskich pouczeń. Ważne okazuje się, by uczeń nie tylko dowiadywał się, jak być powinno i co należy robić, ale by przywykał do określonego postępowania. Cóż z tego, jeśli dowie się od wychowawcy, że należy mówić prawdę, jeśli na przykład na lekcjach historii nauczy się kłamać.Nauczanie każdego przedmiotu stwarza okazję do wartościowych oddziaływań wychowawczych i jest ważne, aby tę okazję wykorzys­tywać. Zdajmy sobie również sprawę, że nauczanie każdego przed­miotu stwarza niebezpieczeństwo oddziaływań wychowawczo niewłaś­ciwych. Z nauczaniem każdego przedmiotu wiąże się ocenianie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.